مستربچ افزودنی 

ساختار فيزيكي و شيميايي پليمرها ممكن است در طول فرآيند توليد و همچنين استفاده در مصارف گوناگون و قرار گرفتن در معرض گرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد شيميايي ، رطوبت و ضربه دستخوش تغيير شود. لذا افزودن مستربچهاي افزودني يك راهكاری برای جلوگيري و حفاظت پليمرها از اين تغييرات ميباشد . علاوهبر اين، افزودنيها ظاهر زيباتر و كاهش هزينههاي محصول را به دنبال دارد.

شركت ناميرا طيف گستردهاي از مستربچهاي افزودني را ارائه ميدهد كه عملكرد محصولات پلاستيكي را افزايش ميدهند. مستربچ هاي مرغوب اين شركت خواص ويژهاي در پلاستيكها ايجاد ميكند كه كيفيت، طول عمر و مقاومت محصول نهايي را به شدت بهبود ميبخشد.
از ويژگيهاي منحصربه فرد اين دسته از محصولات شركت ناميرا، درصد بالاي افزودني در مستربچها و در نتيجه كاهش ميزان مصرف آنها در محصول نهايی ميباشد.

ليست مستربچ های افزودنی شركت

ناميرا به شرح ذيل ميباشد :
• مستربچ براق كننده
• مستربچ ليز كننده
• مستربچ آنتي بلاك
• مستربچ ضد اشعه ماوراء بنفش
• مستربچ هسته زا
• مستربچ شفاف كننده
• مستربچ كمك فرآيند
• مستربچ آنتي اكسيدان
• مستربچ ضد الكتريسيته ساكن
• مستربچ ضد مه گرفتگي و ضد بخار
• مستربچ تاخير انداز شعله (ضد حريق)
شايان ذكر است كه در كاخانه شركت ناميرا با همراهی متخصصان در اين زمينه، مستربچهاي افزودني تلفيقی كه دربرگيرنده بيش از يك افزودنی ميباشد، به منظور ارائه موثرترين راه حل برای نيازهای شما مشتريان محترم نيز طراحي و توليد ميگردد.