مستربچ رنگی 

رنگها لبخند طبيعت هستند.
ناميرا يك شركت مشتري محور است كه در حوزه گستردهاي از مستربچهای رنگی فعاليت دارد و مجموعه مستربچهاي رنگي در انواع مختلف شيدها را براي برآوردن نيازهای صنعتی مختلف توليد مينمايد .
مستربچهای رنگی در كارخانه شركت ناميرا با مواد اوليه ،بكر با بالاترين غلظت رنگدانه و با استفاده از رزينهای متنوع بر اساس نوع فرمولاسيون، توليد و فرآوري آن بر روي جديدترين ماشين آلات انجام ميشود كه اين امر منجر به محصولاتي با كيفيت بالا، بر اساس
استانداردهای فنی رنگ آميزی پلاستيک می گردد.

ما در ناميرا بواسطه پيشرفتهای تكنولوژيكی و سرمايه گذاری در تحقيقات قادر به ساخت و دريافت هر كد مستربچ رنگی شامل طيف گستردهاي از محصولات از رنگها و جلوههاي ساده تا پيچيده هستيم كه توسط پرسنل آموزش ديده در آزمايشگاه ما پشتيبانی ميشود .
ما در آزمايشگاه تطبيق رنگ خود امكانات و تجهيزات پيشرفتهای داريم كه به ما امكان ميدهد رنگها را مطابق با انتخاب مشتريان خود توسعه دهيم .

ویژگی های مستربچ رنگی

 

• پخش عالي رنگدانه در ماتريس پليمری
• غلظت بالاي رنگدانه
• عدم تشكيل ذرات تجمع يافته
• عدم مهاجرت رنگدانه در محصول نهايی
• پخش يكنواخت مستربچ در محصول نهايي بدون دانه زدگی
• ثبات رنگ و خواص در دفعات مصرف
• مشخصات فني مطلوب

مزایای مستربچ رنگی

• بهبود ظاهر و عملكرد
• رنگ دهي و پوششدهي قوي
• قدرت پخش بالا
• قدرت و ثبات رنگ بسيار بالا
• ثبات نوري بالا
• كاهش ميزان مستربچ مصرفی
• پايداري و مقاومت حرارتي بالا
• بهبود مقاومت در برابر شرايط جوی برای كاربردهای فضای باز