مستربچ مشکی 

مستربچهاي مشكي معمولاً حاوي غلظت بالايي از كربن سياه در محدوده بين -15 % 50 هستند كه در رزينهاي ترموپلاستيك پراكنده شده اند .
كربن سياه (دوده يا كربن بلك)، كربني با خلوص بيش از 98 درصد متشكل از ذرات ريز و داراي ساختار مولكولی بيشكل (آمورف) ميباشد كه از اكسيداسيون جزئي يا تجزيه حرارتي گازها يا مايعات هيدروكربني توليد ميشود.

كربن سياه به دليل جذب تمام طول موجهاي مرئی و همچنين به خاطر ذرات بسيار ريزشان كه قدرت پوشانندگي بسيار بالايي را ايجاد ميكند، مهمترين رنگدانه سياه براي توليد مستربچ است، بنابراين، برای استفاده در بسياري از كاربردهاي پلاستيكي واجد شرايط ميباشد.
خواص كربن سياه توسط توزيع اندازه ذرات، ساختار ( ادغام ذرات اوليه به كلوخهها)، مساحت سطح ويژه و تركيب شيميايی سطح رنگدانه تعيين ميشود .
بر اين اساس، در كارخانه شركت ناميرا با كنترل و بررسي دقيق ويژگيهاي ساختاري كربن سياه انتخابي و با فرمولاسيونهاي بهينه، بكارگيري پيشرفته ترين تجهيزات و با همراهي متخصصان در اين زمينه، مستربچهاي مشكي با كيفيت بالاي پراكنش و ويژگي_هاي رنگدهي قوي كه عملكرد موثري در فرآيند توليد دارند، با گريدهاي متنوع ارائه شده كه اين محصولات از جايگاه ويژهاي در صنايع پليمري برخوردار و بوده پاسخگوي نيازهای صنعت در بخشهاي مختلف است . شركت ناميرا مستربچهای مشكي مطابق با نياز مشتريان را نيز توليد ميكند .

ويژگی های مستربچ مشکی

• پخش يكنواخت كربن سياه در پليمر پايه
• رنگدهي سياه با كيفيت بالا همراه ويژگيهای جريانپذيری خوب
• قدرت رنگ بالا
• عدم شكفتگي
• سهولت فرآيندپذيری

مزايا مستربچ مشکی

• پوششدهي و پخش عالی
• دستيابي به براقيت عالي
• سازگاري با طيف وسيعي از پليمرها
• پايداري در برابر اشعه UV
• پايداري در برابر دماي بالا
• افزايش ويژگيهاي جوسازگاری